Gondolatok gyermekekről Nyomtatás
( 5 Értékelés )

„Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben.” Zsolt. 8:3

Dwight L. Moody híres amerikai evangélistáról mondják, hogy egy evangélizáció után valaki megkérdezte tőle, hogy Isten megáldotta-e az alkalmat.
 
- Igen - felelte.
- Meg is tért valaki? - akarta tudni az érdeklődő.
- Igen - válaszolta Moody. – Két és felen tértek meg.
 
A másik jót nevetett a válaszon és megjegyezte:

- Tudom mit akart mondani. Két felnőtt és egy gyermek.
- Egyáltalán nem - felelte Moody. - Két gyermek és egy felnőtt.
 
Hányan tértek meg azon az estén? Hárman.
Hány életet menthetett meg az Úr? Két és felet.
 
A két megmentett élet azoké a gyermekeké volt, akik fiatal korban tértek Krisztushoz, és egész életüket az Ő szolgálatában élhették le. A fél élet pedig a felnőtté, aki eddig a világban élt, és csak utolsó idejét adhatta Jézus Krisztusnak.
   „Még egy okunk van az örömre, ha egy gyermek tér meg, nagy megelőző munkát végzünk. A megtérés rengeteg bűntől kíméli meg a gyermeket. Ha Isten örökkévaló irgalma megáldja tanításodat egy rakoncátlan fiú életében, mennyivel boldogabb lesz az élete, mintha könnyelműségben, bűnben és szégyenben élte volna le, és csak sok évvel később tért volna meg! A legnagyobb bölcsességre és előrelátásra vall, ha azért imádkozunk, hogy gyermekeink fiatalon adják szívüket a Megváltónak. Jó visszahódítani a tékozló fiút, de még jobb, ha megelőzzük, hogy tékozló fiú legyen belőle. Dicséretre méltó tett, ha jó útra térítjük a tolvajt és az alkoholistát, de sokkal jobb, ha elősegítjük, hogy soha ne legyen tolvaj, vagy iszákos.”

                                            C. H. Spurgeon
   A Bibliában számos olyan embert látunk, akik gyermekkorukban ismerték meg Istent, követték az Urat, és gyümölcstermő, szolgáló életet éltek:
 
- Sámuel kisgyermekkorában hallotta meg Isten hangját és válaszolt rá
(1Sám. 3:7, 10,19)
 
- József tizenhét évesen engedelmesnek bizonyult (1Móz. 37:13-17), és az Úr vele volt (1Móz. 39:2-3)
 
- Mózes hosszú szolgálatban eltöltött életének alapját kisgyermekkorában fektették le, amikor szülei tanították, nevelték (2Móz. 2:1-10; Zsid. 11:23-26)
 
- Dávid először ifjúként jelenik meg a Szentírásban (1Sám. 16:11-12), és bizonyságot tesz Isten benne végzett munkájáról. Gyermekkora óta töretlen bizalommal viseltetett az Úr iránt (Zsolt. 71:5, 17)
 
- Joás hét éves korában került trónra, és feljegyezték róla, hogy amíg Jojáda volt a főpap, azt tette, ami kedves volt az Úr előtt (2Krón. 24:1-2)
 
- Dániel azokhoz a kiválasztott gyermekekhez, vagy fiatalokhoz tartozott (Dán. 1:4), akik a pogány környezetben is kiálltak Isten mellett (Dán. 1:8)
 
- Timótheus valószínűleg serdülőkorában fogadta be Krisztust Pál szolgálata nyomán
(Apcsel. 14:6-7, 16:1-3, 1 Tim. 1:2, 2 Tim. 1:2), de biztos, hogy az alapokat kiskorában rakta le édesanyja és nagyanyja
(2 Tim. 3:15)
 
(Sam Doherty: Miért hirdessük az evangéliumot gyermekeknek c. könyvéből)

Vissza